Mgr Katarzyna Baca

Szkolenie Langauge and Learning To Learn, Richard Language College, Bournemouth, 45 godzin szkolenia

Trener: Dave Smith

W dniach 12 - 23. sierpnia 2019 r. wzięłam udział w dwutygodniowym szkoleniu p.t. "Language and Learning To Learn”. Przez pierwszy tydzień w godzinach 9:15 - 15:30 z przerwą na lunch, doskonaliłam swoje kompetencje językowe (wymowę, intonację, współcześnie używane słowa i wyrażenia, idiomy) - bezcenny czas dla anglisty. W mojej grupie była nauczycielka języka angielskiego i wychowania fizycznego z Czech oraz studenci (z Austrii, Dominikany, Francji i Polski). W drugim tygodniu miałam zajęcia z byłym ambasadorem British Council, obecnie pracującym dla Komisji Europejskiej, Davidem Smithem (15 godzin). David był przez długi czas dyrektorem ogromnej szkoły w UK. Dzięki programowi Learning To Learn i stworzeniu w swojej szkole oraz lokalnych szkołach podstawowych Professional Learning Communities, jego szkoła zaczęła uzyskiwać lepsze wyniki niż najlepsza grammar school w Bournemouth, która rekrutowała tylko najzdolniejszych uczniów. David udzielił mi wielu praktycznych wskazówek, podał wiele przykładów z życia swojej szkoły, które pomogły mi zrozumieć jak ważne jest, aby zwłaszcza w szkole podstawowej uczyć dzieci jak się uczyć.

Według niego, umiejętność uczenia się jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinny opanować dzieci, umiejętnością, która pomoże obecnemu pokoleniu zmierzyć się  z bardzo trudnymi wyzwaniami, jakie przyniesie im przyszłość. Szkolenie objęło wszystkie zaplanowane tematy: Szczegółowy wgląd w edukację w Anglii., Edukacja XXI wieku, Personal Learning and Thinking Skills (PLTS)- Zindywidualizowane strategie związane z uczeniem się I myśleniem, 9 sposobów na zindywidualizowane strategie uczenia się – metapoznanie, Ocenianie wspomagające umiejętność uczenia się, Building Learning Power - Budowanie Mocy Uczenia się, Professional Learning Communities - Profesjonalne Społeczności Uczące się, Efektywność szkoły - autentyczne przywództwo.

Szkolenie miało charakter one-to one (tylko ja i trener) i było dostosowane do moich indywidualnych zawodowych potrzeb. Trener pomógł mi zaplanować wdrażanie pracy metodą projektu, wykorzystywanie PLTS oraz stworzenie Professional Learning Community w mojej szkole. Omówiliśmy procesy krok po kroku. Odpowiedział na wiele moich pytań i wątpliwości, związanych również z projektami Erasmus+. Zachęcił mnie do podejmowania jeszcze większych wyzwań.

Bardzo podobały mi się wszystkie zajęcia, również z języka angielskiego. Były dopasowane do mojego poziomu (C1). Nauczycielka, Frances, używała wielu gier i aktywności wykorzystujących pracę w parach I grupach, co pomogło naszej grupie się zintegrować. Dzięki tym zajęciom wcieliłam się znowu w rolę ucznia. Przypomniałam sobie, jak bardzo uczeń lubi być zaangażowany i aktywny na lekcji. Poznałam wiele aktywizujących technik i z pewnością wykorzystam je na swoich lekcjach. Atmosfera w szkole była rodzinna, ciepła i sprzyjająca nauce. Podobały mi się również zajęcia kulturowe oraz integracyjne. Zwiedziłam Jurrasic Coast, Hengistbury Head. Wzięłam udział w wieczorze integracyjnym (pizza i karaoke). Moje szkolenie metodyczne było bardzo obfite w treści, które są dla mnie bardzo ważne. Naprawdę dużo się nauczyłam.

Jestem bardzo wdzięczna programowi Erasmus+ za możliwość wzięcia udziału w tej mobilności.

WDRAŻANIE REZULTATÓW SZKOLENIA DO MOJEJ PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PSARACH :

  1.  Zakup mini tablic suchościeralnych dla uczniów i wykorzystanie ich do angażowania wszystkich  uczniow na lekcji w proces dydaktyczny . 
  2. Podzielenie się materiałami dydaktycznymi pozyskanymi podczas szkolenia z innym anglistą w szkole ( Group Work i Pair Work , Watcyn )
  3. Stworzenie Profesjonalnej Społeczności Uczącej się w szkole . 
  4. Napisanie i wdrożenie dwóch działań innowacyjnych: Projekty moją drogą do sukcesu, Ucz się, by podróżować. Podróżuj by się uczyć . 
  5. Zainicjowanie oraz wlaczenie siebie, nauczycieli oraz uczniow  w międzynarodowy projekt eTwinning: Botanical Mysteries. 
  6. Podzielenie się z gronem pedagogicznym praktyczna wiedza na temat Personal Learning and Thinking Skills w ramach Profesjonalnej Społeczności Uczącej Się (Professional Learning Community)

 

Grażyna Kruczek

Kurs “ Teaching critical thinking in the teen and young adult  class” took part 08.07.2019-  19.07.2019 in Andrioti Language School & Lifelong Training Centre w Korfu, w Grecja. Uczestniczyło w nim 14 nauczycieli różnych przedmiotów z czterech europejskich krajów: Polski, Estonii, Hiszpanii i Niemiec.

Byli to nauczyciele języka angielskiego, estońskiego, łacińskiego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, religii i psycholog.

Zajęcia prowadzone były w kilku blokach tematycznych przy wykorzystaniu różnych metod i technik. Były to prezentacje, wykład, zajęcia warsztatowe i kulturoznawcze.

Uczestnicy  mieli okazję zapoznać się wiedzą teoretyczną dotyczącą zagadnienia myślenia krytycznego- znaczenia tej kompetencji w  świecie mediów, kultury, sztuki, w sferze rozwoju osobistego i przede wszystkim w edukacji. Pokazano im jak zachęcić uczniów do skutecznego uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, jak formułować pytania, by odpowiedzi na nie stymulowały wszechstronny rozwój ucznia i jego kreatywność.   

W czasie zajęć stosowane były różnorodne metody -praca indywidualna, w parach, w grupach, metoda projektu, webquestu, zajęcia odbywały sie również poza budynkiem szkoły- w muzeum, w fortecy. Szkoła umożliwiła uczestnikom degustacje lokalnych specjałów, zorganizowała wieczór prezentujący lokalną muzykę i taniec, na bieżąco informowała i zachęcała do udziału w organizowanych w tym czasie imprezach kulturalnych ( wystawa malarska, festiwal w Kanoni).

Efekty-

Zdobyte umiejętności- stosowanie nowych dydaktycznych narzędzi w praktyce, znajomość podstawowych greckich wyrażeń, wiedza na temat historii i kultury Grecji, wiedza na temat systemów edukacyjnych i realiów w kilku europejskich krajach. Wiedza jak wspomóc ucznia w jego rozwoju osobistym, jak rozwijać jego artystyczne zdolności i kreatywność niezależnie od własnych zdolności. Poznanie metody sokratejskiej i jej zastosowania w nauczaniu oraz sposobów uczenia przez sztukę na różnych przedmiotach.

Wykorzystanie rezultatów-

  • Wprowadzenie do nauki j. ang w klasie 6 podręcznika opartego na metodzie Critical thinking.
  • Stosowanie metody sokratejskiej przez nauczycieli różnych przedmiotów.
  • Wykorzystanie zdobytej i przekazanej wiedzy na temat nauczania przez sztukę na różnych przedmiotach.
  • Współpraca w ramach projektów europejskich różnego formatu.

 

    

 

 

Anna Matusik

W dniach od 9.07.2019- 09.08.2019 uczestniczyłam w  szkoleniu metodycznym na Malcie w Alpha School of English. Tematem szkolenia było nauczanie języka angielskiego małych dzieci, czyli dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkoły podstawowej w klasach 1-3. Szkolenie prowadziły dwie doświadczone edukatorki  pan Mary Abela z pochodzenia Australijka oraz  pani Maria Misfud- Maltanka. W mojej grupie było tylko trzech nauczycieli : z Czech, Włoch i Słowacji. Każdy z nas dzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi. Bardzo zaciekawiło mnie nauczanie języka angielskiego we włoskim prywatnym przedszkolu i szkole według teorii"Reggio Emilia, nastawionej na walkę ze sterotypami i rasizmem.

W drugim tygodniu kursu zostałam tylko ja i nauczyciel z małej szkoły w Czechach. Pani prowadząca zajęcia dokładała wszelkich starań aby przekazać nam jak najwięcej nowatorskich pomysłów w pracy z dziećmi. Otrzymaliśmy wiele przykładów tekstów żródłowych oraz adresów stron internetowych, które z obecnie wykorzystuję w pracy. Mieliśmy również okazję prowadzić zajęcia w młodszej grupie dzieci uczęszczających do Kid's Club w Alpha School. Był to rodzaj praktyki odbywanej na zakończenie kursu.

Kurs metodyczny ” Teaching English to very young learners”  był  przeznaczony dla nauczycieli uczących w przedszkolu oraz w klasach 1-3. . Na szkoleniu poznawałam róznorodne techniki i metody pracy z małymi dziećmi . Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego, jak również doskonaliłam swoje własne umiejętności językowe.

Dowiedziałam się, jakich środków i materiałów dydaktycznych powinien używać nauczyciel prowadzący zajęcia z języka angielskiego z małymi dziećmi . Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, ciekawe i inspirujące metody ,które teraz stosuję w swojej pracy zarówno w grupach przedszkolnych, jak również w klasach pierwszych. Na szkoleniu poruszano następującą tematykę:

- Psychiczne, emocjonalne i poznawcze potrzeby małych dzieci

- Różne aspekty w pracy z małymi dziećmi

- Jak skutecznie zaplanować zajęcia

- Główne techniki nauczania małych dzieci

- Rola pomocy dydaktycznych podczas zajęć z małymi dziećmi

- Rola nauczyciela w pracy z małymi dziećmi

- Wykorzystanie elementów muzyki,piosenek, tańca, teatru, filmu

- Przykładowe tematy przyjazne dzieciom

- Rola literatury dziecięcej w nauczaniu języka obcego

- Wykorzystanie gier i zabaw ruchowych podczas zajęć

- Wykorzystanie manualnych zdolności dzieci -(np. rysowanie , malowanie) podczas zajęć językowych.

- Przykładowe konspekty zajęć języka angielskiego dla grup przedszkolnych.

 

 

Dorota Laskowska, Agnieszka Białas

 

Krzysztof Kopka 

 

Nauczyciele: Ewa Wawrzak, Agata Jagodzik, Maria Olszewska, Andrzej Olszewski uczestniczyli w dwutygodniowej mobilności w Bournemouth w Wielkiej Brytanii.

 Pierwszy tydzień pobytu nauczyciele poświęcili na naukę języka angielskiego w Southbourne School of English; wszyscy ukończyli kurs z sukcesem, ponieważ każdy osiągnął wyższy poziom umiejętności  niż na starcie, co poświadczają otrzymane certyfikaty. W szkole językowej po zajęciach odbywały się różne aktywności, w ramach których grupa wzięła udział w wycieczce jednodniowej na Island of White oraz popołudniowej do Hengistbury Head- rezerwat położony w bardzo niewielkiej odległości od zabudowań miejskich Bournemouth.  Grupa zwiedziła też położone w okolicy miejscowości: Poole, Christchurch, Southhampton.

 

 

Ponadto nauczyciele mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem Job Shadowing i koordynatorem Erasmus+, dzięki czemu można było omówić ważne kwestie związane z systemem edukacji brytyjskiej oraz poznać nowe ciekawe możliwości, jakie daje uczestnictwo w programach oferowanych w Erasmus+. Udostępnione podczas spotkania materiały okazały się bardzo przydatne w dalszej pracy.

Drugi tydzień pobytu w Bournemouth poświęcony był na obserwację pracy angielskiej szkoły. Nauczyciele mieli okazję przebywać w jednej z najlepszych w mieście szkół - King’s Park Academy. Tydzień spędzony tu okazał się niezwykle kształcący pod wieloma względami. Można było poznać organizację pracy szkoły, zajęcia pozalekcyjne, zasady współpracy z rodzicami. Uczestnictwo w lekcjach i przerwach dało możliwość zaobserwowania nowych metod nauczania, wykorzystywania narzędzi IT, pomocy dydaktycznych.

Odbyło się bardzo interesujące spotkanie z dyrekcją szkoły, podczas którego omówione zostały  zasady finansowania szkoły angielskiej, nadzór pedagogiczny, zasady żywienia i opieki, obowiązki i prawa nauczycieli, system awansu i nagradzania pracowników, zasady współpracy z rodzicami.

Możliwość obserwowania pracy angielskiej szkoły okazała się  bezcenna. Wiele z praktykowanych tam metod i pomysłów jest godna  podziwu i naśladowania. Kilka z nich uczestniczący w mobilności nauczyciele przenieśli już na polski grunt, np.: czytanie metodą bostońską, wprowadzenie elementów matematyki singapurskiej, doposażenie i wykorzystanie  pomocy dydaktycznych, wprowadzenie dnia tematycznego np. muzycznego.

 

Monika Wylon, Beata Skórka, Marzena Halemba

SZKOŁA: The Lake School of English Oxford

TYTUŁ KURSU: Intensive General English Course

DATA:  1-12.07.2019

UCZESTNICY: osoby z Polski, Szwajcarii, Belgii, Włoch