Zawartość tej karty jest zapożyczona z przewodnika dla inspektorów Ofsted (styczeń 2012) - ocenianie jakości nauczania oraz oceniania w celu wsparcia uczenia się uczniów. Osobno powinno się obserwować, osobno oceniać, w wykorzystaniem przykładów, gdzie tylko jest to możliwe. Arkusz nie skupia się na nauczycielu, ale na uczniu i jego celem jest pokazanie nam, czy w klasie zachodzi proces UCZENIA SIĘ. Arkusz mogą wykorzystywać nauczyciele do obserwowania nawzajem swoich lekcji w ramach relacji  “critical friend” w Profesjonalnej Społeczności Uczącej Się. 

 

Jakość uczenia się

Czy uczniowie potrafią opisać, czego się UCZĄ w przeciwieństwie do tego, co robią?

kilku

większość

Czy są znaczące  różnice w uczeniu się różnych grup uczniów lub poszczególnych uczniów

tak

nie

Czy uczniowie uczą się czegoś nowego?

kilku

większość

Czy uczniowie wiedzą czego się uczą i dlaczego?

kilku

większość

Czy uczniowie tworzą połączenia pomiędzy wcześniejszym/nowym materiałem?

kilku

większość

Czy książki/ zeszyty pokazują, że uczniowie cały czas produkują pracę o wysokim standardzie?

kilku

większość

Czy uczniowie pracują samodzielnie?

kilku

większość

Czy uczniowie podejmują dobre decyzje w danych im wyborach, czy jest im trudno podjąć decyzje?

kilku

większość

Czy uczniowie biorą odpowiedzialność za swoją naukę?

kilku

większość

Jak dobrze uczniowie współpracują z innymi uczniami z klasy? Czy zadają pytania sobie nawzajem, nauczycielowi, na temat tego, czego się uczą?

kilku

większość

Czy uczniowie są kreatywni, czy okazują inicjatywę?

kilku

większość

Czy uczniowie postępują zgodnie z zasadami/procedurami/oczekiwaniami?

kilku

większośćRadość i zadowolenie z uczenia się oraz  nastawienie

Czy uczniowie są zaangażowani, pracują ciężko, starają się mocno, są skoncentrowani i produktywni?

kilku

większość

Czy uczniowie rozwijają nawyki dobrego/skutecznego  uczenia się?

kilku

większość

Czy uczniowie są zadowoleni ze swojej pracy? Czy są z niej dumni?

kilku

większość

Czy uczniowie interesują się swoją pracą i tym czego się uczą?

kilku

większość

Czy uczniowie łatwo się rozpraszają?

tak

nie

Jak gładko następuje przejście od wprowadzenia  nauczyciela do pracy grupowej? Czy uczniowie przystępują do pracy z łatwością i bez ociągania?

tak

nieOcenianie wspierające uczenie się 

Czy nauczyciel rozróżnia i ocenia strategie uczenia się, żeby umożliwić efektywne rozróżnianie zadań?

tak

nie

Czy nauczyciel zadaje odpowiednie pytania sprawdzające/ mierzące stopień zrozumienia uczniów?

tak

nie

Jak dobry jest dialog/ ustny feedback? Czy nauczyciel jest czujny na brak zrozumienia u uczniów podczas lekcji?

tak

nie

Kluczowe pytania zadawane na początku oraz w trakcie lekcji: Co? Dlaczego? Jak? Kiedy?

tak

nie

Czy uczniowie mają cele i czy rozumieją ich znaczenie/ wiedzą, co powinni  zrobić, żeby je osiągnąć?

kilku

większość

Czy uczniowie są zaangażowani w ocenianie swojego własnego uczenia się i swojego postępu?

kilku

większość

Czy ocenienie/ feedback (komentarz zwrotny) identyfkuje silne strony i diagnozuje następne kroki konieczne do poprawy?

tak

niePostępy uczniów

Czy różne grupy czynią podobny postęp?

tak

nie

Czy uczniowie zdobywają nowe umiejętności i wiedzę?

tak

nie

Czy uczniowie rozwijają pomysły i zwiększają swoje zrozumienie?

kilku

większość

Czy uczniowie zdobywają dobre wyniki w dobrym tempie podczas lekcji oraz na przestrzeni większego czasu, widoczne w ich pracy oraz szkolnych raportach?

kilku

większość

Czy słaba/dobra umiejętność czytania i pisania, liczenia i kompetencje informatyczne mają wpływ na postępy uczniów?

tak

nieJakość prowadzenia lekcji

Czy aktywności/ czynności są dostosowane do właściwego poziomu, żeby były wyzwaniem dla  uczniów o różnych umiejętnościach?

tak

 

Czy oczekiwania odnośnie zachowania uczniów są wystarczająco wysokie?

tak

nie

Czy nauczyciel jest czujny na społeczne, emocjonalne, edukacyjne potrzeby indywidualnych uczniów?

tak

nie

Czy nauczyciel wspierający ma wpływ na jakość uczenia się uczniów?

tak

nie

Czy zasoby są wystarczające? Czy są dobrze dopasowane do potrzeb, żeby wspierać uczenie się?

tak

nie

Czy zasoby,prezentacje, rekwizyty są wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne?

tak

nie

Dekoracje klasowe, pomoce wizualne i zasoby wspierają realizację celów podstawy programowej. 

tak

nie

 

 

Link do pobrania:

 https://docs.google.com/document/d/1LXOghB7Mx0yzfMEMUneEkzpX3kPxPEQys_ecNhdHCp0/edit?usp=sharing

 

 

opracowała mgr Katarzyna Baca