W obecnym roku szkolnym w naszej szkole powstała Profesjonalna Społeczność Ucząca Się - Professional Learning Community. Jest to grupa nauczycieli, którzy chcą uczyć się od siebie nawzajem. Inspiracją był kurs Learning2Learn w Richard Language College, w którym wzięła udział nasza nauczycielka języka angielskiego, mgr Katarzyna Baca. Udział w kursie był sfinansowany przez fundusze unijne w ramach programu Erasmus+ - edukacja szkolna. Mobilność odbyła się dzięki realizowanemu przez nas projektowi Erasmus+ Szkoła Otwarta Na Zmiany.

 
W ramach Professional Learning Community, nasz nauczyciel historii, mgr Krzysztof Kopka, przeprowadził szkolenie z Project Based Learning. Wszyscy nauczyciele słuchali go z zaciekawieniem.