Języki obce - pomysły na ciekawe zajęcia

mgr Katarzyna Baca

 

Moje przekonania:

 

 • Na lekcjach języka angielskiego chcę  pielęgnować kulturę rozwijania potencjału. W praktyce sygnalizuję uczniom: Nieważne ile zrobisz błędów, ważne ile się dzięki nim nauczysz. Próbuj nowego, samodzielnie myśl.
 • W szkole już od przedszkola uczymy rywalizacji a nie współpracy. Ja mówię temu NIE . Największym motywatorem jest dla nas drugi człowiek. W praktyce daję uczniom warunki, by mogli robić rzeczy razem (w szkole oraz w domu podczas pandemii). W ten sposób wzmacniam ich  motywację.
 • Większość moich zadań to projekty, które uczniowie mogą wykonać wedlug wlasnego pomyslu 
 • Każde dziecko jest zdolne! 
 • Wychodzę ponad poziom słowa. Dopiero kiedy uczeń umie tworzyć swoje własne zdania, zdania, których wcześniej nie słyszał, możemy powiedzieć, że  zna język obcy. Uczniowie na lekcjach dużo mówią. Im więcej mówią, tym mniej błędów popełniają.
 • Koniec dla NiL - Nuda i Lęk. Pytam, co moich uczniów interesuje. Podążam za ich pasjami. 
 • Projekty na lekcjach języka obcego są super, gdyż są pracochłonne - angażują ucznia. Uczeń powinien mieć kontakt z językiem obcym co najmniej 4h tygodniowo. W przeciwnym razie więcej zapomina, niż się uczy. 

 

To pomysły na zadania, które zrealizowałam. Wszystkie spodobały się moim uczniom - zaangażowali się w nie, co bardzo mnie ucieszyło. 

Podczas pandemii wykorzystywałam pakiet GSuite i Google Classroom. Uczniowie pracowali samodzielnie oraz w grupach, wykorzystując dokumenty tekstowe, rysunki google, google jamboard, prezentacje google. 

 

COOPERATIVE LEARNING na lekcjach języka angielskiego.

CZYTANIE 

Uczniowie siedzą w grupach czteroosobowych. Każdy ma przed sobą tekst w języku angielskim. Grupa dzieli tekst na 4 fragmenty i decyduje, kto zacznie czytać.

Pierwszy uczeń czyta swój fragment na głos. Pozostali czytają po cichu. Uczeń po jego lewej stronie streszcza, co pierwsze przeczytał. Reszta dodaje, jeśli uzna, że coś ważnego zostało pominięte. Teraz czyta drugi uczeń sytuacja się powtarza, do momentu, gdy cały tekst zostanie przeczytany. 

Uczniowie w tych samych grupach odpowiadają na pytania do tekstu (pisemnie). Najpierw długopisy na środek , nikt nic nie pisze. Uzgadniają wszyscy właściwą odpowiedź. Jeśli się z kimś nie zgadzasz, musisz podać argumenty. Dopiero, gdy cała grupa zgadza się na daną wersję odpowiedzi, wszyscy zapisują tę odpowiedź na swoich kartach pracy. Cała grupa dostaje taką samą ocenę. 

 

MÓWIENIE

Uczeń przygotowuje kilka podobnych zdjęć, np. swojego pokoju. Opisuje ustnie jedno zdjęcie, reszta klasy zgaduje, które djęcie opisał kolega. 

 

SPLIT SCREEN TEACHING

Stacje. Grupy co 10 minut zmieniają stacje i wspólnie rozwiązują zadania, lub rozmawiają  na dany temat. 

classroomscreen.comZ podanych elementów stwórz swoją pizzę i opisz co na niej masz. 

 

HOME

 

lesson1 

Houses in the UK - powtórzenie słownictwa związanego z tematem dom.

Cele:

 1. Znam i stosuję słownictwo związane z domem - utrwalenie i rozwijanie słownictwa.
 2. Znam najważniejsze fakty na temat domów w Wielkiej Brytanii.
 3. Potrafię wybrać najważniejsze informacje z materiału wideo.

Dzień dobry,

 1. Pierwszy film jest tylko materiałem powtórzeniowym. Zachęcam was do obejrzenia filmu, ponieważ w łatwy sposób pozwala powtórzyć i przyswoić słownictwo związane z domem - części domu, pokoje, meble i przedmioty.
 2. Proszę obejrzeć film Houses people live in the UK.
 3. Na podstawie filmu proszę zrobić notatkę graficzną na temat najważniejszych Waszym zdaniem informacji z filmu. Można to zrobić w
 4. a) załączonym pliku - rysunki Google, forma dowolna - można dodawać pola tekstowe, obrazy itd. Można się pobawić lub
 5. b) w załączonym dokumencie Google lub
 6. c) w zeszycie lub na kartce i przesłać mi zdjęcie

https://www.youtube.com/watch?v=-bF_O5f4Qgk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc&feature=emb_logo

 

lesson 2 

My home - opis domu.

 

Cele:

 1. Rozumiem nagranie w języku angielskim prezentujące, jak opisywać swój dom.
 2. Potrafię opisać swój dom zgodnie z wytycznymi.
 3. Stosuję słownictwo związane z tematem dom utrwalone na poprzedniej lekcji.

Polecenie:

 1. Obejrzyj film na temat tego, jak opisywać swój dom.
 2. W załączonym dokumencie opisz swój dom według instrukcji w filmie

- opisz rodzaj domu

- opisz wnętrze swojego domu

- napisz, co lubisz lub czego nie lubisz w swoim domu

- napisz z kim mieszkasz

- opisz swoje sąsiedztwo

 1. Można dodawać obrazki:)
 2. Postaraj się użyć słownictwo powtórzone na wczorajszej lekcji oraz zwroty zaprezentowane w filmie.. https://youtu.be/kzkEGEjkb30

 

Google doc - The description of my home

 

lesson 3 

Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie? - dyskusja w oparciu o wysłuchane i przeczytane teksty.

 

Cele:

 1. potrafię wyszukać określone informacje w tekście pisanym
 2. wyszukuję i selekcjonuję informacje
 3. znam i stosuję słownictwo związane z tematem dom
 4. znam i stosuję zwroty służące do wyrażania opinii

Dzisiaj rozpoczniemy projekt, który zajmie nam trzy lekcje. Na chwilę zamienicie się w agentów pośrednictwa nieruchomości w Anglii.

W załączonym dokumencie znajdziecie opis rodziny poszukującej domu, która zwróciła się do Was ze zleceniem znalezienia najlepszej oferty. Projekt będzie się składał z trzech zadań. Dzisiaj zadanie pierwsze, kolejne zadane zostaną na następnych lekcjach.

Zadanie 1

Przeczytaj opis rodziny i zastanów się, jakie są potrzeby tej rodziny i jakie kryteria należy wziąć pod uwagę szukając dla nich domu, stwórz listę potrzeb i zapisz je w dokumencie w języku angielskim. Możecie korzystać z internetu, aby dowiedzieć się na co zwrócić uwagę, ale starajcie się korzystać z artykułów w języku angielskim.

Read the description of the family and think about what needs and criteria you need to take into account when searching for a house for them. Create a list of needs and write it in the document in English. You can use the Internet to find out what to take into consideration but try to look for information in English.

Task 1

 

Read the description of the family and think about what needs and criteria you need to take into account when searching for a house for them. Create a list of needs and write it in the document in English. You can use the Internet to find out what to take into consideration but try to look for information in English.

 

Family description

 

The Jacksons are a family of four. Mr Jackson works in the centre of London and drives to work, but he doesn’t want to travel farther than 15 miles.  Mrs Jackson doesn’t work but has a busy life and especially likes cooking and gardening. She can’t drive but often needs to go shopping for the family. The two children are at primary school. 

They can spend £500 000.

 

What do you have to take into account when looking for a house for them?

 

lesson 4 

Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie? - dyskusja w oparciu o wysłuchane i przeczytane teksty. Część 2.

Cele:

 1. potrafię wyszukać określone informacje w tekście pisanym
 2. wyszukuję i selekcjonuję informacje
 3. znam i stosuję słownictwo związane z tematem dom
 4. znam i stosuję zwroty służące do wyrażania opinii

Zadanie 2

Skorzystaj z poniższych linków i listy potrzeb stworzonej na poprzedniej lekcji, które będą stanowić kryteria wyszukiwania i spróbuj znaleźć dwie oferty domów, które będą odpowiadały potrzebom rodziny. Możesz wpisać linki do ofert do dokumentu przesłanego na poprzedniej lekcji.https://www.zoopla.co.uk/for-sale/

https://www.rightmove.co.uk/property-for-sale.html

 

lesson 5 

Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie? Poszukiwanie mieszkania – rozmowa z odgrywaniem roli i wypowiedź na podstawie materiału stymulującego.

Cele:

 1. potrafię wyszukać określone informacje w tekście pisanym
 2. wyszukuję i selekcjonuję informacje
 3. znam i stosuję słownictwo związane z tematem dom
 4. znam i stosuję zwroty służące do wyrażania opinii

Zadanie 3

Ze względu na epidemię rodzina Jacksonów nie może się z Wami osobiście spotkać, żeby obejrzeć i omówić oferty, więc musicie przygotować przemówienie - tekst, w którym zaprezentujecie wybrane oferty, porównacie je i wskażecie ich zalety oraz zachęcicie do wyboru jednej z nich.

Sprawdzając prace będę brała pod uwagę

- zakres słownictwa związanego z opisem domu

- odniesienie do potrzeb rodziny

- sposób prezentowania

- kreatywność

Jeśli ktoś ma ochotę, może też przygotować takie przemówienie i spróbować je nagrać np. na dyktafonie i również przesłać.

Pozdrawiam:)

 

Exercise 3

Due to the epidemic, the Jackson family cannot meet with you personally to view and discuss offers, so you need to prepare a speech - a text in which you will present selected offers, compare them and indicate their benefits and encourage you to choose one of them.

I will take into account checking the work

- the scope of vocabulary associated with the description of the house

- reference to the needs of the family

- presentation method

- creativity

If you feel like it, you can also prepare such a speech and try to record it on a voice recorder, for example, and send it.

Take care:)

 

Google doc - Presentation of offers to the familySHOPS - KLASA 3 

W przydzielonych grupach wykonajcie plakat pt. “Our favourite shop”. Wklejcie zdjęcia i podpisy produktów, które w waszym ulubionym sklepie można kupić. Pobawcie się kolorami, zdjęciami i efektami graficznymi. Pracę wykonajcie w rysunkach google. 

 

DIRECT SPEECH:

 

*Hello :)

 

Today I want you to practise reported speech with the use of your favourite movie!

 

- Choose an attractive movie segment with several characters

- Decide which verb tenses you want to assess

- Select a few lines from the segment with the target structures (at least 15)

- Create direct speech statements or questions

 

You can practise with the attached video (Frozen) first ;)

You can also watch a lesson on reported speech on YT.

 

When assessing your piece of work, I will take into account:

- your creativity,

- variety of verb tenses

- grammar

- the number oF sentences

 

Enjoy :)

 

*Hello :)

In order to learn English successfully, you need to be exposed to or engaged in language activities at least 4 hours a week. Otherwise, you forget more than you learn.

This is why, I want you to do another project on reported speech, this time connected with your favourite songs. 

 

At first, please solve the riddle Who sang...? You can do it together as a class. You need to change direct speech into indirect speech and identify the song and the author. 

After you solve the riddle, please prepare individually or in pairs another riddle of the same kind for your class with the answer key - you can use your favourite songs. Share the riddle with me or use the google doc I shared with you. 

Have fun :)

 

*Search around the internet for an interview. It would be best if the interviewee was someone you are interested in. It can be your favourite actor/actress,  football star or singer :)

 

Select some of the interview from the webpage and paste into a word document. 

Work to make a reported version of it. Use the maximum of 150 words. 

 

If you need to check on your reported questions, you can see the video lesson. 

 

Narzędzia google: 

 

 • Using Google Slides for presentation

Chciałabym Was trochę lepiej poznać. Proszę obejrzeć załączone filmiki i przygotować prezentację o sobie. Przynajmniej 5 slajdów, pobawcie się. Chciałabym, żebyście dodali przejścia i przynajmniej jedną animację.

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/create-a-presentation-all-about-a-topic/create-a-presentation-all-about-a-topic/introduction-to-create-a-presentation-all-about-a-topic.html

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/create-a-presentation-all-about-a-topic/create-a-presentation-all-about-a-topic/add-images-and-text.html

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/create-a-presentation-all-about-a-topic/create-a-presentation-all-about-a-topic/choose-a-theme-insert-slides-and-add-a-title.html

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/middle-and-high-school/en/create-a-presentation-all-about-a-topic/create-a-presentation-all-about-a-topic/add-animations-and-transitions.html