W okresie trwania projektu realizowane były projekty eTwinning powiązane z projektami programu Erasmus+ oraz funkcjonujące niezależnie.

"LikE the nature - tRAdition Sport and MUSic" - 144161.

 "Scan-Think-crEate-drAw-perforM (STEAM)” - 198430  

" Young words: be kind be fair"- Projekt ma na celu sprawienie, aby uczniowie odkryli sztukę dobrej komunikacji, aby im towarzyszyć, aby zastanowić się nad znaczeniem użycia słów i wagi, jaką przyjmują w swoich relacjach.

Poprzez wymianę realizowaną przez wiele kanałów komunikacji (wymiana pocztówek / pióra, korespondencji, czatu wideo, debaty, forów, czatów) ma na celu uświadomienie uczniom, że ważne jest uczestnictwo obywatelskie i demokratyczne oraz zaangażowanie budować świat relacji, rzeczywisty i wirtualny, wolny od werbalnych i dyskryminujących form przemocy, ale oparty na konfrontacji, wymianie pomysłów i opinii opartych na rzetelnych i szczerych argumentach.

 

Projekty pomimo odrębnej tematyki pozwalały rozwijać umiejętności komunikacyjne i ICT,  uczyły poszanowania tradycji, kultury i przekonań partnerów. Projekty miały na celu nie tylko wyposażyć uczniów w umiejętności życiowe, ale także zachęcić do wzajemnego szacunku i umiejętności pracy z ludźmi z różnych kultur. Obszary działań tych projektów były bliskie uczniom(STEAM, sport, muzyka i ekologia, tradycje), a tym samym stanowiły dobry grunt do pracy nad kształtowaniem pożądanych postaw i uatrakcyjnienia działań.  

 

Dzięki umiejętnościom i wiedzy nabytych podczas odbytych szkoleń skuteczniej mogliśmy rozwijać kluczowe kompetencje uczniów, ich wyobraźnię, czy wrażliwość na innych.

Wykorzystaliśmy w tym celu również zdobyta wiedzę na temat narzędzi ICT, kodowania i programowania. 

Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonywali na platformie eTwinning wiele zadań pozalekcyjnych (m.in.: projektowali i wysyłali kartki świąteczne, tworzyli prezentacje o sobie, o swoim kraju i regionie, wybierali logo projektów, przeprowadzali głosowania online, tworzyli galerie prac.