ERASMUS+  KA101 EDUKACJA SZKOLNA

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 

Projekt p.t. „Szkoła otwarta na zmiany.”

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA101-048399

 

Termin: 01.06.2018 - 31.05.2020

Szkoła Podstawowa w Psarach

 

 Kwota dofinansowania : 45420 euro

 

Koordynator mgr Katarzyna Baca

Opiekun projektu z ramienia FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI: Grzegorz Żółcik FRSE

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA101-048399